Aktualizacja informacji dotyczących rekrutacji 2020/21

DRODZY RODZICE !!!
INFORMUJEMY ŻE, RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ
W REKRUTACJI DO ŻŁOBKA 2020/2021
PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DO DNIA 12.06.2020 W GODZINACH 8.00-14.00 DO SIEDZIBY ŻŁOBKA.

DOKUMENTY MOŻNA WRZUCIĆ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PO PRAWEJ STRONIE WEJŚCIA DO ŻŁOBKA LUB ZOSTAWIĆ U PRACOWNIKA ŻŁOBKA.

INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE 324450438
OD 19 06.2020 OD GODZ.10.00

Możliwość komentowania jest wyłączona.