INFORMACJA DLA RODZICÓW

DNIA 27.08.2020 / CZWARTEK/ O GODZ 16.00 W ŻŁOBKU MIEJSKIM ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI URODZONYCH W ROKU 2018 PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA ORAZ RODZICAMI DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ ŻŁOBKOWĄ.

DNIA 28.08.2020 /PIĄTEK/ O GODZ 16.00 W ŻŁOBKU MIEJSKIM ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI URODZONYMI W ROKU 2019, 2020 PRZYJĘTYMI DO ŻŁOBKA.
SPOTKANIA DOTYCZYĆ BĘDĄ ORGANIZACJI ROKU ŻŁOBKOWEGO 2020/2021.

Możliwość komentowania jest wyłączona.