Ważna informacja- dotyczy opłat w czasie zawieszenia działalności żłobka

Miasto wsłuchuje się w prośby rodziców dzieci, uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Prezydent Mieczysław Kieca podjął decyzję, że zwalnia rodziców z obowiązku opłaty za pobyt dziecka w czasie, gdy zawieszona jest działalność żłobka. Przypominamy, że żłobek został tymczasowo zamknięty ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.

Zwolnienie z opłat będzie pełne i odbywać się będzie na bazie porozumienia „dyrektor – rodzic”.

Podstawą zwolnienia z opłaty jest przedłożenie dyrektorowi Żłobka Miejskiego wniosku o zawarciu porozumienia ws. odstąpienia od naliczania opłat za czesne w okresie obowiązywania polecenia Wojewody Śląskiego dot. zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych.

Wnioski należy składać w siedzibie Żłobka, po uprzednim umówieniu się telefonicznym

(32 445 04 38).

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Drodzy rodzice!!!
Decyzją Wojewody Śląskiego wszystkie wszystkie żłobki zostają zamknięte od 12 marca 2020r. tj. czwartek do odwołania.
Jest to oczywiście spowodowane zagrożeniem koronawirusem. Bardzo prosimy, by czas ten dzieci spędziły w domach, unikały wychodzenia na zewnątrz, spotykania się z rówieśnikami i dużych skupisk ludzkich.

Nabór do żłobka 2020/2021

Drodzy rodzice! Nabór do żłobka odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

w terminie od 02.03.2020r. od godz 6.30 do 31.03.2020r. na stronie internetowej:
www.zlobek.wodzislaw-slaski.pl/nabor
Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w żłobku, dzieci uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.

Do żłobka przyjmowane są dzieci:
w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia
zamieszkałe na terenie miasta Wodzisław Śląski
obojga rodziców / opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym
rodziców / opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym

Pierwszeństwo wynikające z ustawy żłobkowej mają dzieci:
z rodzin wielodzietnych,
dzieci niepełnosprawne, których rodzic przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do objęcia ich opieką
Ponadto pierwszeństwo przy przyjęciu mają także :
dzieci posiadające rodzeństwo w żłobku
O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym.
Zgłoszenia, po wprowadzeniu danych dziecka, będą w czasie rzeczywistym wyświetlane na stronie internetowej, w postaci listy kolejnych zgłoszeń.
Na adres email podany w czasie zgłoszenia dziecka do żłobka zostanie wysłany link (odnośnik) ważny do 31 marca 2020r, poprzez który rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do żłobka.
W karcie wypisujemy termin przyjęcia od 01.09.2020r. ważne aby wpisać pełną liczę godzin pobytu np. 6.30-14.30 lub 8.00-16.00.
żłobek jest czynny od 6.30 -16.30
Rodzice składają do żłobka kartę zgłoszenia kompletnie wypełnioną i wygenerowaną z systemu elektronicznego zgodną ze stanem faktycznym, świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji z podpisami rodziców i załączonymi dokumentami: zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców, kopia karty 3+ oryginał do wglądu, orzeczenie o niepełnosprawności.
KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA DONIEŚĆ DO SIEDZIBY ŻŁOBKA Z ZAŁĄCZONYMI DOKUMENTAMI DO 31.03 2020r. DO GODZINY 16.30.
Od 01.04.2020r. do 07.04.2020r. odbywać się będzie weryfikacja kart zgłoszenia, 08.04.2020r. będzie można uzyskać informacje o dzieciach przyjętych do żłobka w siedzibie żłobka w godzinach pracy żłobka lub telefonicznie.
Dzieci nieprzyjęte do żłobka zostaną umieszczone na liście oczekujących na miejsce w żłobku.

W razie pytań prosimy o kontakt z żłobkiem:324450438